Novela zákona o léčivech, zákon č. 262/2019 Sb.

Dne 18. 10. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 262/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Touto novelou byl zákon o léčivech změněn ve více než sedmi desítkách změnových bodů. Patrně nejpodstatnější změna se týká eReceptu. Nová právní úprava má umožnit sdílení dat o pacientem užívaných lécích při poskytování zdravotních služeb.

Novela byla přijata s cílem jednak přesně specifikovat celý systém eRecept a jeho jednotlivé části včetně definice podmínek a účelu přístupů jednotlivých subjektů, jednak v rámci právní úpravy zakotvit pravidla pro lékový záznam a jeho využívání a v neposlední řadě práva pacientů ve vztahu k jejich lékovému záznamu.

Systém eRecept má zahrnovat centrální úložiště elektronických receptů, registr pro léčivé přípravky s omezením, lékový záznam, systém správy souhlasů s možností nahlížet do lékového záznamu a službu zaznamenávající a uchovávající informace o činnostech, které v systému eRecept provedli přihlášení pacienti. Dále pak i webové aplikace a přístupy pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a pracovníky IZS.

Tlak na tuto změnu vyvíjeli především lékárníci, kteří dosud neměli přístup k lékovému záznamu pacienta a neměli tak dostatečné informace o možných nežádoucích účincích v případě užívání více druhů léků. Na špatné lékové interakce umírá každoročně jen v Česku několik stovek lidí.

Účinnosti novela nabývá, s řadou výjimek, dnem 1. 12. 2019.

Zdroj: https://www.lekarnici.cz/, https://www.mzcr.cz/


Kontaktujte nás

Máte dotaz, na který jste na webu nenašli odpověď?
Zavolejte nám nebo napište, rádi vaše otázky zodpovíme.

Zákaznický servis

06.00 - 21.00

Obchodní oddělení

08.00 - 18.00

Všechny kontakty